IMG 9718Programy mają na celu stworzenie szansy dla studentów z Białorusi, relegowanych z rodzimych uczelni z powodów politycznych, na ukończenie studiów w Polsce lub studiowanie do czasu, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju, bądż dla osób mogących wykazać się już osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, społeczną czy publiczną, zajmujących się szeroko pojmowaną transformacją (polityczną, społeczną, ekonomiczną), których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania na Białorusi zdobytej w Polsce specjalizacji. Adresowane programy są do obywateli Białorusi nie posiadających obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Karty Polaka. Stypendia są przyznawane na realizację projektów badawczych w ramach staży naukowych, w oparciu o projekty złożone w ramach aplikacji przez kandydatów. Łączny czas trwania stażu wynosi 9 miesięcy (od początku października do końca czerwca). Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego przewiduje skierowanie,przed rozpoczęciem studiów, na Roczny Kurs Języka Polskiego wszystkich przyjętych osób (poza osobami, które biegłość językową mają potwierdzoną odpowiednim certyfikatem). Kandydatom, którzy otrzymają stypendium, właściwe dla miejsca zamieszkania konsulaty RP na Białorusi będą przyznawać wizy na okres trwania stażu.

Szczegółowe informacje można znależć tutaj:

https://drive.google.com/file/d/1F0QydSHpss-BKA1SqUwHg0248m9Rra4q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OGprwryhyp4SzhC7JExKM0cmUOIcjaCA/view?usp=sharing

 


Kontakt tel. (+375 33) 611-12-05 Hanna Paniszewa E-mail: forum.brzeskie@gmail.com